Λειτουργούμε από το 1989 παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλών στην Ελλάδα, τη Κύπρο και την Ευρώπη. Είμαστε μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στη παροχή ανθρωποκεντρικής και βιωματικής εκπαίδευσης στη Ελλάδα. Βασικές περιοχές της δραστηριότητάς μας είναι η Οργάνωση και Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Πωλήσεις, η Εξυπηρέτηση Πελατών και η Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, ΔΕΚΟ, Υπουργεία, Οργανισμοί κλπ.

Το Όραμα μας

Να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Οι Αξίες μας

 • Η ποιότητα ως αρχή και αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας
 • Ο επαγγελματισμός σε κάθε δραστηριότητα μας
 • Η ακεραιότητα ως συστατικό κάθε μας ενέργειας
 • Ο σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο
 • Το πάθος για τη δουλειά μας

Οι Yπηρεσίες μας

1. Υπηρεσίες συμβουλών

 Σχεδιασμός και οργάνωση συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού, επιλογή προσωπικού, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τεχνική υποστήριξη επιδοτούμενων  προγραμμάτων, επεξεργασία Οράματος, Αξιών  και επικοινωνία τους . 
2. Υπηρεσίες ανθρωποκεντρικής βιωματικής εκπαίδευσης

Υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στην ακόλουθη θεματολογία:

 • Management
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Team building – working
 • Πωλήσεις
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Παρουσιάσεις
 • Media Communication
 • Sustainability in tourism industry
 • Tourism experience management

κλπ

Όλα μας τα προγράμματα προετοιμάζονται μετά από άντληση εκπαιδευτικών αναγκών συμμετεχόντων, αξιοποιούν, εάν είναι επιθυμητό, εσωτερικούς facilitators, είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους σκοπούς της επιχείρησης και είναι έντονα συμμετοχικά.

Το κάθε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο δομείται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας, τους στόχους του προγράμματος και τους όποιους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς.

Υλοποιούμε επίσης καθαρά εργαστηριακά – βιωματικά προγράμματα team building, ελέγχου του stress, παρακίνησης, βελτίωσης διατμηματικών σχέσεων επικοινωνίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών, προσωπικής ανάπτυξης, σκοπών στόχων & ενεργειών κλπ.
Τέλος υποστηρίζουμε εταιρικά συνέδρια και άλλα events στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμορφώνεται έκθεση διαπιστώσεων και προτάσεων.