Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών-Phone

 • Καθυστερημένοι πελάτες, πελάτες με ενδείξεις «κούρασης»
 • Η τηλεφωνική επαφή, οργάνωση κλήσεων
 • Καταγραφή και επεξεργασία χειρισμού αναμενόμενων αντιρρήσεων
 • Out going calls, Η τεχνική των εισπράξεων
 • Διαμόρφωση και αξιοποίηση σεναρίων
 • Προσαρμογή σεναρίων
 • Ευέλικτη διαπραγμάτευση
 • Έξυπνη αξιοποίηση δυνατοτήτων νομικών συνεπειών
 • Η σιωπή είναι εκκωφαντική
 • Διαπραγμάτευση για “Συνεχή Σχέση”
 • Αποφυγή & Κλείσιμο αντιπαραθέσεων
 • Χειρισμός Αντιρρήσεων
 • Αποφυγή , Έλεγχος Εντάσεων & Συγκρούσεων
 • Ευέλικτη πίεση
 • Εναλλακτική προσέγγιση προς την δέσμευση
 • Ειδικές απαιτήσεις επικοινωνίας
 • Αναγνώριση συμπεριφορικών αναγκών
 • Προσαρμογή συμπεριφοράς
 • Έλεγχος χρόνου κλήσης
 • Follow up

Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών-Face to Face

 • Η τηλεφωνική επαφή, οργάνωση κλήσεων
 • Καταγραφή και επεξεργασία χειρισμού αναμενόμενων αντιρρήσεων
 • Ευέλικτη πίεση, εξασφάλισης επίσκεψης του Πελάτη στο κατάστημα
 • Η επαφή
 • Διαπραγματεύσεις:  Τέχνη που μαθαίνεται
 • Best Alternative To a Negotiated Agreement
 • Προετοιμασία σημαίνει επιτυχία
 • Compassionate και κατά περίπτωση προσέγγιση
 • Διαμόρφωση Στόχων, Εντοπισμός Ορίων, καθορισμός Προτεραιοτήτων,  καταγραφή Βημάτων
 • Αξιολόγηση συνομιλητή μου
 • Προσοχή : Όλοι οι Πελάτες δεν είναι ίδιοι, τύποι Πελατών.
 • Αναγνώριση Πελάτη και προσαρμογή συμπεριφοράς
 • Εντοπισμός δυνατοτήτων, δεσμεύσεων, ορίων
 • Διερεύνηση κοινά αποδεκτών, εφικτών λύσεων
 • Χειρισμός αντιρρήσεων
 • Έξυπνη αξιοποίηση δυνατοτήτων νομικών συνεπειών
 • Η σιωπή είναι εκκωφαντική
 • Διαπραγμάτευση για “Συνεχή Σχέση”
 • Έλεγχος εντάσεων & συγκρούσεων
 • Αποφυγή & Κλείσιμο αντιπαραθέσεων
 •  Ελεγχόμενη Επιμονή
 • Τα συνήθη λάθη στις

  διαπραγματεύσεις ληξιπρόθεσμων

 • Έλεγχος Συνεπειών
 • Διαχωρισμός ανθρώπων από Θέματα
 • Δημιουργία προοπτικής
 • Απαλή πίεση