Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών-Phone

  • Καθυστερημένοι πελάτες, πελάτες με ενδείξεις «κούρασης»
  • Η τηλεφωνική επαφή, οργάνωση κλήσεων
  • Καταγραφή και επεξεργασία χειρισμού αναμενόμενων αντιρρήσεων
  • Out going calls, Η τεχνική των εισπράξεων
  • Διαμόρφωση και αξιοποίηση σεναρίων
  • Προσαρμογή σεναρίων
  • Ευέλικτη διαπραγμάτευση
  • Έξυπνη αξιοποίηση δυνατοτήτων νομικών συνεπειών
  • Η σιωπή είναι εκκωφαντική
  • Διαπραγμάτευση για “Συνεχή Σχέση”
  • Αποφυγή & Κλείσιμο αντιπαραθέσεων
  • Χειρισμός Αντιρρήσεων
  • Αποφυγή , Έλεγχος Εντάσεων & Συγκρούσεων
  • Ευέλικτη πίεση
  • Εναλλακτική προσέγγιση προς την δέσμευση
  • Ειδικές απαιτήσεις επικοινωνίας
  • Αναγνώριση συμπεριφορικών αναγκών
  • Προσαρμογή συμπεριφοράς
  • Έλεγχος χρόνου κλήσης
  • Follow up

Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών-Face to Face

  • Η τηλεφωνική επαφή, οργάνωση κλήσεων
  • Καταγραφή και επεξεργασία χειρισμού αναμενόμενων αντιρρήσεων
  • Ευέλικτη πίεση, εξασφάλισης επίσκεψης του Πελάτη στο κατάστημα
  • Η επαφή
  • Διαπραγματεύσεις:  Τέχνη που μαθαίνεται
  • Best Alternative To a Negotiated Agreement
  • Προετοιμασία σημαίνει επιτυχία
  • Compassionate και κατά περίπτωση προσέγγιση
  • Διαμόρφωση Στόχων, Εντοπισμός Ορίων, καθορισμός Προτεραιοτήτων,  καταγραφή Βημάτων
  • Αξιολόγηση συνομιλητή μου
  • Προσοχή : Όλοι οι Πελάτες δεν είναι ίδιοι, τύποι Πελατών.
  • Αναγνώριση Πελάτη και προσαρμογή συμπεριφοράς
  • Εντοπισμός δυνατοτήτων, δεσμεύσεων, ορίων
  • Διερεύνηση κοινά αποδεκτών, εφικτών λύσεων
  • Χειρισμός αντιρρήσεων
  • Έξυπνη αξιοποίηση δυνατοτήτων νομικών συνεπειών
  • Η σιωπή είναι εκκωφαντική
  • Διαπραγμάτευση για “Συνεχή Σχέση”
  • Έλεγχος εντάσεων & συγκρούσεων
  • Αποφυγή & Κλείσιμο αντιπαραθέσεων
  •  Ελεγχόμενη Επιμονή
  • Τα συνήθη λάθη στις

    διαπραγματεύσεις ληξιπρόθεσμων

  • Έλεγχος Συνεπειών
  • Διαχωρισμός ανθρώπων από Θέματα
  • Δημιουργία προοπτικής
  • Απαλή πίεση