Απομυθοποιημένο Management

 • Οριοθέτηση των ιδιαίτερων καθηκόντων ενός manager
 • Περιγραφή διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών
 • Οι βασικές λειτουργίες : Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος
 • Ανάλυση των διαφορετικών ρόλων που το κάθε στέλεχος καλείται να παίξει
 • Έμφαση στο ενδεχομενικό και κατά περίπτωση management και στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ο Αποτελεσματικός Manager

 • Χαρακτηριστικά, προσανατολισμός, συμπεριφορές του αποτελεσματικού ηγέτη (J. Adair)
 • Leading in Action
 • Άνθρωποι και Καθήκοντα, ανάλυση απαιτούμενων ενεργειών μου (Process & people management)
 • Ανάγκες και Στόχοι : Έργου, Ομάδας και Ατόμων, κατά περίπτωση προσέγγιση και ισόρροπη ενασχόληση
 • Το στυλ Ηγεσίας (Schmidt & Tannenbaum), οδηγίες και ανάλυση περιπτώσεων
 • Visioning
 • Οδηγίες για νέους Προϊστάμενους
 • Ηγεσία για μη προϊστάμενους
 • Διαφορετικότητα γενεών, διάγνωση και συνειδητοποίηση
 • Εντοπισμός, αποφυγή, διαχείριση στερεότυπων

Positive Psychology Leadership

 • Positive Psychology Leading in Action
 • Άνθρωποι και Καθήκοντα (Versatile leadership)
 • ΛΟΓΙΚΗ διαχείριση ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ καταστάσεων
 • Αντίδραση στην απαισιοδοξία
 • Συναισθηματικοί εγκλωβισμοί και ανεπάρκειες
 • Αποτύπωση και αξιοποίηση ατομικών και ομαδικών δυνατοτήτων
 • Οργανωμένα στην προοπτική
 • Αυτοέλεγχος και αισιοδοξία, Έλεγχος επαναλαμβανόμενων σκέψεων,
 • Επιμονή στην θετική προσέγγιση
 • Ατομικό & Ομαδικό Positive Coaching
 • Θετική Διαχείριση Αλλαγών (Emotional Change Curve)
 • Παρακίνηση, Καθημερινή πρακτική, αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών
 • Positive Reinforcement
 • Μειονεκτικότητα & Φιλοδοξία
 • The “both OK” approach
 • Ενίσχυση εσωτερικών ατομικών κινήτρων
 • Αποτελεσματική διαχείριση Γενεών και Διαφορετικότητας
 • Positive Team Working, η πρακτική προσέγγιση
 • PPL για μη προϊστάμενους

Coaching 4 Performance

 • APTC, Active People & Team Coaching
 • Αξιοποίηση Γνώσεων, Λογικής, Δεξιοτήτων  & Διαθέσιμων Πόρων
 • Ευκαιρίες για Coaching,  Αξιοποιώ ευκαιρίες, δημιουργώ ευκαιρίες
 • Επικοινωνία “περίεργου”
 • Πρόθεση και σημασία
 • Η διαδικασία, τα 7 βήματα
 • Ευκαιρίες για Coaching
 • Διαμόρφωση υποστηρικτικής, ανεκτικής σχέσης
 • Ατομικό & ομαδικό Coaching
 • Συστηματική Υποστήριξη
 • Αποφυγή εξάρτησης στην καθοδήγηση
 • Co-Active Coaching
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Emotional Change Curve
 • Coaching Tips
 • Χειρισμός δυσκολιών, Αντιμετώπιση εμποδίων
 • Developing Transformational Leadership

Παρακίνηση

 • Καθημερινή πρακτική,αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών
 • Positive Reinforcement
 • Μειονεκτικότητα & Φιλοδοξία
 • The “both OK” approach
 • “E” motive
 • Συστηματική, μεθοδευμένη παρακίνηση, παράγοντες Υγιεινής, παράγοντες Παρακίνησης  (Herzberg)
 • Οργάνωση με στόχο τον εμπλουτισμό της εργασίας
 • Έτσι ώστε “ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ” σε υποκατάσταση του «πρέπει»
 • Ownership & Commitment

Team building– Team working

 • Η επιτυχημένη Ομάδα και τα χαρακτηριστικά της
 • Culture & Climate
 • Εργασιακές σχέσεις και Αποτελεσματικότητα
 • SYNERGY, η Δυναμική της Ομάδας
 • Ανάπτυξη Συνεργειών
 • Από τη πειθαρχία στην αυτοπειθαρχία και την αυτονομία (Εmpowerment)
 • Ομάδα: Σχέσεις & Συστήματα
 • Creating Intelligent Teams
 • Team building & Team working, Τεχνικές οδηγίες
 • Οι δυσκολίες δεν είναι πάντα προβλήματα
 • Relationship  Systems Path

Αποφυγή - Χειρισμός Συγκρούσεων

 • Αποφυγή, Χειρισμός, Αξιοποίηση Συγκρούσεων
 • The psycho approach
 • Κατανόηση ανθρώπινης συμπεριφοράς, αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών
 • Ελέγχω την κατάσταση
 • Από τη συναισθηματική ακαμψία στη θετική Σκέψη και Δράση
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων
 • Unused intelligence
 • Συναισθηματική νοημοσύνη, η προσέγγιση της Συναλλακτικής Ανάλυσης
 • Empathy, Αντανακλαστική ακρόαση, Κατανόηση, Αποδοχή, Υποστήριξη
 • Διαχείριση προκαταλήψεων
 • Ευέλικτη προσέγγιση δύσκολων καταστάσεων
 • Αποφυγή και εκτόνωση εντάσεων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοελέγχου
 • Διαχείριση έντονων συναισθηματικών καταστάσεων
 • Εντοπισμός σημείων προσέγγισης

Management Συναντήσεων

 • Η προετοιμασία μιας συνάντησης
 • Στόχοι και διαμόρφωση ατζέντας
 • Η δομή της συνάντησης
 • Ο ρόλος μου στη συνάντηση
 • Βλέπω, Ακούω, Αντιλαμβάνομαι, Αισθάνομαι τι συμβαίνει
 • Φροντίδα για ισόρροπη συμμετοχή
 • Σέβομαι την ατζέντα, ελέγχω το χρόνο
 • Συμβιβάζω απόψεις, χειρίζομαι δυσκολίες
 • Ενθαρρύνω και διευκολύνω την επικοινωνία
 • Αξιοποιώ γνώσεις και ιδέες
 • Action plan, κλείσιμο της συνάντησης, follow up

Εκχώρηση Καθηκόντων

 • Η Εκχώρηση σαν εργαλείο management
 • Ανάθεση & εκχώρηση
 • Τρεις καλοί λόγοι για εκχώρηση
 • Σχεδιάζοντας την Εκχώρηση : Τι και σε Ποιον
 • Πως, η μέθοδος : Η πρώτη νύξη, η ολοκληρωμένη συζήτηση, η διαδικασία
 • Η εκχώρηση απαιτεί “πώληση”
 • Η αποτελεσματική εκχώρηση προϋποθέτει δέσμευση.
 • Εκχωρώ, μου εκχωρούν : Προλαβαίνω τα προβλήματα

Management Απόδοσης

 • Επίσημες και άτυπες Αξιολογήσεις Απόδοσης
 • Αξιολογούμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
 • Αξιολογούμε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 • Τεχνικές για αντικειμενικότητα
 • Αξιολόγηση σημαίνει βαθμολόγηση, τεκμηρίωση, σύνοψη και προτάσεις
 • Παραδείγματα επίσημων & άτυπων φύλλων αξιολόγησης
 • Προσοχή στη διατύπωση, πιθανές παγίδες και προβλήματα
 • Η Συνέντευξη Αξιολόγησης
 • Τα πριν της συνέντευξης, προετοιμασία
 • Η δομή της συνέντευξης Αξιολόγησης
 • Η συνέντευξη ευκαιρία για συζήτηση και όχι για σύγκρουση
 • Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων
 • Giving, Receiving & Using Feedback
 • Η τεχνική του You- Me – Agree στις συζητήσεις για βελτίωση
 • Διαμόρφωση & Συζήτηση Στόχων
 • Διαμόρφωση, καταγραφή και συζήτηση μετρήσιμων στόχων της επόμενης περιόδου αξιολόγησης
 • Στόχοι Απόδοσης, Στόχοι Συμπεριφοράς

Management Αλλαγών

 • Καμπύλη Συναισθηματικών Διακυμάνσεων, Elisabeth Kubler-Ross
 • Άνθρωποι και αλλαγές
 • Το ψυχολογικό συμβόλαιο
 • Οι βασικές αρχές
 • Συμμετοχή, εμπλοκή συνεργατών
 • Επικοινωνία, προσέγγιση, διαχείριση αντιστάσεων
 • Τα 8 βήματα για μια πετυχημένη αλλαγή (John P Kotter)
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών
 • Η ατομική προσέγγιση

Λύση Προβλημάτων - Λήψη Αποφάσεων

 • Πειθαρχημένη προσέγγιση στη λύση προβλημάτων – λήψη αποφάσεων
 • Επιλογή, Ιεράρχηση προβλημάτων
 • Ανάλυση του προβλήματος
 • Δημιουργία λύσεων
 • Αξιολόγηση, Συνέπειες λύσεων, Υλοποίηση
 • Δημιουργικότητα και μέθοδοι ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης
 • Ατομική & ομαδική λήψη αποφάσεων

Επιλογή προσωπικού

 • Επιλογή προσωπικού , η διαδικασία
 • Πριν από την επιλογή, Θέση, Προσόντα, Ποιότητες
 • Προετοιμασία συνέντευξης
 • Συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού
 • Χρόνος, κλίμα, δομή, επικοινωνία, ερωτήσεις, παρουσίαση απαιτήσεων θέσης
 • Ο κανόνας του 3
 • Δυσκολίες, παγίδες, προβλήματα
 • Τα πρώτα βήματα
 • Ατομική, Ομαδική αξιολόγηση υποψηφίων

Culture Building

 • Διάγνωση, Αποσαφήνιση κατάστασης & δεδομένων
 • Διερεύνηση Αξιών, Συμπεριφορών, Συνηθειών
 • Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων
 • Επικοινωνία δεδομένων
 • Δεν καταστρέφω ότι έχω δημιουργήσει
 • Η ευθύνη του management, αναγνώριση επιτυχιών και αποτυχιών
 • Διαμόρφωση Αξιών, Οράματος & Σκοπών
 • Καθορισμός διαδρομής
 • Πειθαρχία όλων στα βήματα
 • Καθοδήγηση, Ενθάρρυνση και Παραδειγματισμός
 • Συμμετοχή & Δέσμευση
 • Από την πατερναλιστικό στο συμμετοχικό management
 • Performance coaching
 • Η διαφορετική κουλτούρα προϋποθέτει διαφορετικό management
 • BOGO -Building Ownership by Giving Ownership