Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι απόλυτα προσαρμοσμένα προσαρμόζονται στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευομένων.

Όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα μπορούν να υλοποιηθούν και με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, webinars για πολυπλθέστερες ομάδες ή on line training για ομάδες ελεγχόμενου μεγέθους.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Η μέθοδος εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα είναι έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη:

  • Με ανάλυση και επεξεργασία περιπτώσεων
  • Με ερωτηματολόγια, ασκήσεις και επεξεργασία τεχνικών
  • Με role playings, βιντεοσκόπηση και ανάλυση προσεγγίσεων
  • Με οδηγίες αντιμετώπισης εμποδίων
  • Με την συνεργασία σε μικρές ομάδες (work shops)
  • Με συμφωνία και καταγραφή ατομικών action plans
  • Με Follow up προγράμματα και After Action Reviews
  • Με in door και out door, όπου απαιτείται, δραστηριότητες